– Akut smärta uppstår alltid plötsligt, problem som förändrat rörelsemönster sker som regel lokalt och försvinner alltid då orsaken till symptomet åtgärdats.

Få behandlingar eller åtgärdar krävs. 

– Långvarig smärta leder alltid till kvarvarande förändrat rörelsemönster, vilket alltid leder till besvär på andra ställen i kroppen, samt snedhetet (funktionell skolios) i kroppen som en konsekvens av symptomet.

Många återkommande åtgärder krävs.