Naprapatakuten kan äntligen erbjuda Rehab total och det är en tjänsten är för dig som har ett pågående eller ett återkommande besvär/smärta eller stelhet som återkommer i kroppen.

Tjänsten är en vägledning för dig, du bör veta när du ska behandla eller träna bort ett problem.

Rehab total mot återkommande samt långvariga besvär, vad är det? 

Rehab total omfattar olika saker, men den börjar alltid med en Analys/Biomekanisk bedömningen, här avslöjas dåligt rörelsemönster, stelheter, överrörligheter eller svagheter i kroppen. Analysen och bedömningen avgöra sedan vart insatsen börjar och vart den slutar. Åtgärdar kan innefatta behandlingar i behandlingsrummet, åtgärder hemma, träning i gymmet tillsammans med naprapat, eller i kombination av behandling och träning. Det som är absolut avgörande för utfallet är att man börjar från rätt ände med ett problem!

Hör av dig för mer information.

naprapatakuten.rn@gmail.com