Äntligen kan jag erbjuda Rehab total, det är en tjänsten är för dig som vill förändra eller helt få bort ett långvarigt/återkommande besvär/smärta eller stelhet i kroppen.

Varför ska du välja Rehab total? 

Det viktiga med tjänsten är att du kommer veta när du ska träna eller behandla bort ett problem!

Rehab total avslöjar dina svagheter och vägleder dig till rätt åtgärder.

Tjänsten omfattar två olika moment. Det första momentet är en Rörelse Analys & en Biomekanisk bedömningen, och här avslöjas dåligt rörelsemönster, förvärvade felaktiga rörelser, stelheter, överrörligheter eller svagheter i kroppen. Analysen och bedömningen ligger sedan till grund för vart åtgärderna börjar och slutar. Det andra momentet är Åtgärder, här kan åtgärderna vara behandlingar i behandlingsrummet, träning hemma, träning i gymmet tillsammans med naprapat, eller i kombination av behandling och träning i gymmet.

Hör av dig för mer information.

naprapatakuten.rn@gmail.com